Uw ervaren partner
in actuele onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken

Uw ervaren partner
in actuele onderwijs- en arbeidsmarkt vraagstukken

 

Initiator


Theo van de Veerdonk heeft bewezen te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Hij geeft vaak de eerste aanzet, neemt het initiatief. Zo is ’s-Hertogenbosch als eerste gemeente in Nederland in de rol van projectleider bij Leonardo da Vinci en Erasmus+ projecten. Verder zet hij gemeente als regisseur in lokale, regionale en transnationale samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Tot slot neemt hij initiatief om te komen tot een ambassadeursnetwerk van bedrijven, onderwijs en lokale overheid. Zij maken een analyse van de problematiek en bedenken een gezamenlijke aanpak gericht op voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Netwerker


Nederland denkt nog te vaak in zuilen, er is veel verkokering. Daarom is het van belang dat Onderwijs, Ondernemers en Overheid (de 3 O’s) elkaar meer gaan opzoeken. De externe gerichtheid van organisaties maakt dat men beter op de hoogte is van het reilen en zeilen van de wereld om ons heen. Theo van de Veerdonk weet als geen ander de omringende partijen met elkaar te verbinden. Dit kan alleen maar door te investeren in netwerken. Ondernemendheid en vasthoudendheid zijn eigenschappen die daarbij van groot belang zijn. Een netwerk bouwen kost veel inspanning, maar je kunt niet op de eigen lauweren rusten. Je moet steeds contacten blijven ontmoeten om het netwerk sterk te houden en verder uit te breiden.

Motivator


Theo van de Veerdonk is in staat anderen te motiveren om te komen tot actie ten behoeve van gewenste verandering. Op basis van een zorgvuldige analyse van onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen weet hij - in het contact met overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven – te komen tot gezamenlijke actieplannen met genoemde stakeholders. Het is daarbij van belang snel in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is implementatie en deskundigheidsbevordering van Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding binnen het primair en voortgezet onderwijs. Een ander voorbeeld is meer focus op promotie techniek binnen het primair en voortgezet onderwijs, mede ingegeven door te weinig aanbod van toekomstig personeel binnen bedrijven. Nog een andere case is het ontwikkelen van competenties bij docenten naar een nieuwe rol als begeleider van leerprocessen.